3-fas likspänningsaggregat  24 VDC,   för inbyggnad

 

Ofiltrerade, (oglättade) Filtrerade, (glättade) Stabiliserade, (prim.switchade)
Typserie TLOT Typserie TLOTK Typserie DRT

Vi förbehåller oss rätten till ändringar

TRAMO-ETV AB  SE-241 92  ESLÖV  SWEDEN    tel.+46 413 541210,  fax.+46 413 541195

© All rights reserved to TRAMO-ETV AB