Typserie LOTK  

<< till meny filtrereade likspänningsaggregat

1-fas likspänningsaggregat  12 VDC

Ostabiliserad, filtrerad (glättad) likriktarserie för 12 VDC

Högsta kvalitet på ingående material och komponenter

 

Primärspänning:  Omkopplingsbar   0-220-230-240 VAC

50-60 Hz,  max omgivningstemperatur 40°

Broschyrblad

Ingående komponenter är UL-godkända

 

Tillverkningsnorm:

IEC 61558-2-6,EN 50081-2, EN 50082-2

Hämta datablad

Andra varianter kundanpassas med avseende på frekvens, rippelnivå och spänning.

Typ Sek. ström Art. nr. A B C D E F Slits Vikt kg PDF

LOTK-212

2 A 1200-2597 95 80 97 83 76 40 5 1,2

LOTK-512

5 A 1200-2598 157 80 130 123 113 63 5,5 2,4

LOTK-1012

10 A 1200-2599 200 100 140 155 145 80 7 4,3

LOTK-2012

20 A 1200-2600 250 125 210 190 175 100 7 9,1
 

Typ Sek. ström Art. nr. A B C D E F Slits Vikt kg PDF

LOTK-3512

35 A   300 270   200 257 - 7    

LOTK-4812

48 A   350 320   250 300 - 7    

LOTK-6012

60 A   350 320   250 300 - 7    
 

Kopplingsschema

LOTK-212 - LOTK-1012 LOTK-2012 - LOTK-6012

Vi förbehåller oss rätten till ändringar

TRAMO-ETV AB  SE-241 92  ESLÖV  SWEDEN    tel.+46 413 541210,  fax.+46 413 541195

© All rights reserved to TRAMO-ETV AB