Typserie LOTK   1-fas likspänningsaggregat  24 VDC

<< till meny filtrerade likspänningsaggregat

( Denna modell går att erhålla men har utgått som

normal lagerstandard och ersatts med

lagerförd modell LOTKU  )

Ostabiliserad, filtrerad (glättad) likriktarserie för 24 VDC

 

Högsta kvalitet på ingående material och komponenter

Primärspänning:  Omkopplingsbar   0-220-230-240 VAC

Broschyrblad

50-60 Hz,  max omgivningstemperatur 40°

 

Ingående komponenter är UL-godkända

Tillverkningsnorm: IEC 61558-2-6

Hämta datablad

Andra varianter kundanpassas med avseende på frekvens, rippelnivå och spänning.

Typ Sek. ström Art. nr. A B C D E F Slits Vikt kg PDF

LOTK-1

1A 52 481 00 98 80 97 83 76 40 5 1,2

LOTK-2,5

2,5A 52 481 01 155 80 110 123 113 63 5,5 2,4

LOTK-5

5A 52 481 02 155 80 140 123 113 63 5,5 3,2

LOTK-10

10A 52 481 03 200 100 165 155 145 80 7 6,1

LOTK-15

15A 52 481 04 235 125 185 190 175 100 7 9,1

LOTK-20

20A 52 481 05 250 125 225 190 175 100 7 11,8
 

Typ Sek. ström Art. nr. A B C D E F Slits Vikt kg PDF

LOTK-28

28A 1275-01857 350 320 175 250 300   7 18

LOTK-32

32A 1275-02436 350 320 175 250 300   7 21

LOTK-37

37A 1275-02983 350 320 190 250 300   7 24

LOTK-48

48A 1275-03599 350 320 205 250 300   7 25

LOTK-60

60A 1275-06167 350 320 205 250 300   7 26
 

Kopplingsschema

LOTK-1 - LOTK-10 LOTK-15 - LOTK-37 LOTK-48 - LOTK-60

Vi förbehåller oss rätten till ändringar

TRAMO-ETV AB  SE-241 92  ESLÖV  SWEDEN    tel.+46 413 541210,  fax.+46 413 541195

© All rights reserved to TRAMO-ETV AB