Typserie LOTKH  

<< till meny filtrereade likspänningsaggregat

1-fas likspänningsaggregat  24 VDC

Ostabiliserad, filtrerad (glättad) likriktarserie för 24 VDC

Högsta kvalitet på ingående material och komponenter

Primärspänning: 230 VAC

50-60 Hz,  max omgivningstemperatur 40°

Rippelnivå:  <7% (3,3VTT)

Säkringar:  primärt PTC-motstånd, Sekundärt: Glasrör

Tillverkningsnorm:

Broschyrblad

IEC 61558-2-6,EN 50081-2, EN 50082-2

Andra varianter kundanpassas med avseende på frekvens, rippelnivå och spänning.

 

Typ Sek. ström Art. nr. A B C E F Slits/ hål Vikt kg  

LOTKH-1

1A 1275-3471 107 65 80 95 50 5 1,3  

LOTKH-2,5

2,5A 1275-4920 123 80 96 113 63 5,5 2,4  
 

Kopplingsschema

Vi förbehåller oss rätten till ändringar

TRAMO-ETV AB  SE-241 92  ESLÖV  SWEDEN    tel.+46 413 541210,  fax.+46 413 541195

© All rights reserved to TRAMO-ETV AB