Typserie LOTKU  

<< till meny filtrerade likspänningsaggregat

1-fas likspänningsaggregat  24 VDC

230-400VAC // 24 VDC

Ostabiliserad, filtrerad (glättad) likriktarserie för 24 VDC

Högsta kvalitet på ingående material och komponenter

 

Primärspänning:  Omkopplingsbar   ±15-230-400 VAC

50-60 Hz,  max omgivningstemperatur 40°

Broschyrblad

Ingående komponenter är UL-godkända

 

Tillverkningsnorm:

IEC 61558-2-6,EN 50081-2, EN 50082-2

Hämta datablad

Andra varianter kundanpassas med avseende på frekvens, rippelnivå och spänning.

 

Typ Sek. ström Art. nr. A B C D E F Slits Vikt kg PDF

LOTKU-2,5

2,5A 52 481 20 155 80 110 123 113 63 5,5 2,4

LOTKU-5

5A 52 481 21 155 80 140 123 113 63 5,5 3,2

LOTKU-10

10A 52 481 22 200 100 165 155 145 80 7 6,1

LOTKU-15

15A 52 481 23 235 125 185 190 175 100 7 9,1

LOTKU-20

20A 52 481 24 250 125 225 190 175 100 7 11,8
   

Kopplingsschema

LOTKU-2,5 - LOTKU-10 LOTKU-15 & LOTKU-20

Vi förbehåller oss rätten till ändringar

TRAMO-ETV AB  SE-241 92  ESLÖV  SWEDEN    tel.+46 413 541210,  fax.+46 413 541195

© All rights reserved to TRAMO-ETV AB