sslar

Typserie TLOTK  

3-fas likspänningsaggregat  24 V

Ostabiliserad, filtrerad (glättad) likriktarserie för 24 VDC

Högsta kvalitet på ingående material och komponenter

Primärspänning:  Omkopplingsbar   3x380-400 VAC

50-60 Hz,  max omgivningstemperatur 40°

 Broschyrblad

Ingående komponenter är UL-godkända

 

Tillverkningsnorm:

IEC 61558-2-6,EN 50081-2, EN 50082-2

Hämta datablad

Andra varianter kundanpassas med avseende på frekvens, rippelnivå och spänning.

 

Typ Sek. ström Art. nr. A B B1 C D E F Slits Vikt kg PDF

TLOTK-2,5 2,5A 52 481 10 130 120 - 135 119 80 100 6 2,4
TLOTK-5 5A 52 481 11 160 150 - 170 150 100 125 6 4,2
TLOTK-7 7A 52 481 12 160 150 - 170 150 100 125 6 4,3
TLOTK-10 10A 52 481 13 187 177 - 195 176 120 150 7 7,5
TLOTK-15 15A 52 481 14 187 177 - 195 176 120 150 7 7,7
TLOTK-20 20A 52 481 15 215 208 - 235 203 140 175 7 12,1
TLOTK-25 25A 52 481 16 215 208 - 235 203 140 175 7 12,9

TLOTK-30 30A 52 481 17 245 240 30 260 232 160 200 7 18,2
TLOTK-40 40A 52 481 18 245 240 30 260 232 160 200 7 19,0
TLOTK-50 50A 52 481 19 245 240 30 270 232 160 200 7 23,1
TLOTK-60 60A 1275-02126 245 240 30 280 232 160 200 7 26,0
 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar

TRAMO-ETV AB  SE-241 92  ESLÖV  SWEDEN    tel.+46 413 541210,  fax.+46 413 541195

© All rights reserved to TRAMO-ETV AB