Typserie GDL

<<tillbaks

1-fas glättningsdrossel

IP-00 för inbyggnad

 

max omgivningstemp. 40°C

 

Tillämpade tillverkningsnormer:

Broschyrblad

IEC  61558-2-20,  IEC 289

 

lågprofil utförande

Erforderliga uppgifter för beräkning:

plint alternativt kabelskor

Induktans (L) i H

beroende på data.

Ström ( I ) i Amp.

 

     Typ  /       byggstorlek Strömområde Amp A B C D E F ca Slits Vikt kg
GDL-7 A Tillverkas i stående utförande se typserie GDS
GDL-9 A "
GDL-15 A "
GDL-25 A "
GDL-50 A 0...35 102 66 70 95 52 - 5 1,25
GDL-75 A

GDL-75 B

0...30

31 - 40

110 71 70

80

105 56 -

-

6 1,5
GDL-100 A

GDL100 B

0...28

29 - 40

110 71 84

95

105 56 -

-

6 1,9
GDL-125A

GDL-125B

GDL-125 C

GDL-125 D

0...23

24 - 40

på förfrågan

på förfrågan

123 81 75

85

-

-

115 64 -

-

125

140

6 2,2
GDL-150 A

GDL-150 B

GDL-150 C

GDL-150 D

0...23

24 - 40

på förfrågan

på förfrågan

123 81 85

95

-

-

115 64 -

-

135

150

6 2,7
GDL-200 A

GDL-200 B

GDL-200 C

GDL-200 D

0...21

22 - 40

på förfrågan

på förfrågan

155 102 85

90

-

-

145 80 -

-

135

150

7 3,3
GDL-250 A

GDL-250 B

GDL-250 C

GDL-250 D

0...21

22 - 40

på förfrågan

på förfrågan

155

102 96

100

-

-

145 80 -

-

145

160

7 4,2
GDL-300 A

GDL-300 B

GDL-300 C

GDL-300 D

0...20

21 - 40

på förfrågan

på förfrågan

155 102 107

112

-

-

145 80 -

-

155

170

7 5,1
GDL-360 A

GDL-360 B

GDL-360 C

GDL-360 D

0...20

21 - 40

på förfrågan

på förfrågan

155 102 116

120

-

-

145 80 -

-

165

180

7 5,9
GDL-500 A

GDL-500 B

GDL-500 C

GDL-500 D

0...20

21 - 40

på förfrågan

på förfrågan

190 127 115

115

-

-

176 100 -

-

135

150

7 7,8
GDL-700 A

GDL-700 B

GDL-700 C

GDL-700 D

0...18

19 - 35

på förfrågan

på förfrågan

190 127 130

130

-

-

176 100 -

-

180

195

7 9,9
GDL-1000 A

GDL-1000 B

GDL-1000 C

GDL-1000 D

0...17

18 - 30

på förfrågan

på förfrågan

224 152 135

150

-

-

210 120 -

-

185

200

7 14,3
GDL-1200 A

GDL-1200 B

GDL-1200 C

GDL-1200 D

0...17

18 - 30

på förfrågan

på förfrågan

225 152 150

165

-

-

210 120 -

-

200

215

7 17,2
GDL-1400 A

GDL-1400 B

GDL-1400 C

GDL-1400 D

0...17

18 - 30

på förfrågan

på förfrågan

225 152 165

180

-

-

210 120 -

-

215

230

7 20,4
                   

Beräkningsformel:

Följande formel kan användas som tumregel för beräkning av drosseln ungefärliga storlek:  (i formeln anges induktansen i H)

  I² x 314 x L x 0,85 

 =  byggstorlek

 

 

2

   

Vi förbehåller oss rätten till ändringar

TRAMO-ETV AB  SE-241 92  ESLÖV  SWEDEN    tel.+46 413 541210,  fax.+46 413 541195

© All rights reserved to TRAMO-ETV AB