Typserie GDS

<<tillbaks

1-fas glättnings drossel

IP-00 för inbyggnad

 

max omgivningstemp. 40°C

 

Tillämpade tillverkningsnormer:

Broschyrblad

IEC  61558-2-20,  IEC 289

 

 

stående utförande

Erforderliga uppgifter för beräkning:

plint alternativt kabelskor

Induktans  (L) i H

beroende på data.

Ström       ( I ) i Amp.

 

       Typ  /       byggstorlek Strömområde Amp A B C D E F ca Slits Vikt kg
GDS-7 A 0...35 42 55 74 32 32 - 3 0,3
GDS-9 A 0...35 46 55 80 38 34 - 3,6 0,4
GDS-15 A 0...35 55 55 86 44 36 - 3,6 0,5
GDS-25 A 0...35 55 65 86 44 46 - 3,6 0,8
GDS-50 A 0...35 66 66 104 50 45 - 4,8 1,25
GDS-75 A

GDS-75 B

0...30

31 - 40

73 68

78

110

120

56 47 -

-

4,8 1,5
GDS-100 A

GDS-100 B

0...28

29 - 40

73 81

91

110

120

56 60 -

-

4,8 1,9
GDS-125A

GDS-125B

GDS-125 C

GDS-125 D

0...23

24 - 40

på förfrågan

på förfrågan

81 84

94

-

-

122

132

102

102

63 60 -

-

125

140

5,8 2,2
GDS-150 A

GDS-150 B

GDS-150 C

GDS-150 D

0...23

24 - 40

på förfrågan

på förfrågan

81 84

104

-

-

122

132

102

102

63 70 -

-

135

150

5,8 2,7
GDS-200 Tillverkas i lågprofilutförande se typserie GDL
GDS-250
GDS-300
GDS-360
GDS-500
GDS-700
GDS-1000
GDS-1200
GDS-1400
 

Beräkningsformel:

Följande formel kan användas som tumregel för beräkning av drosseln ungefärliga storlek:  (i formeln anges induktansen i H)

  I² x 314 x L x 0,85 

 =  byggstorlek  

2

 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar

TRAMO-ETV AB  SE-241 92  ESLÖV  SWEDEN    tel.+46 413 541210,  fax.+46 413 541195

© All rights reserved to TRAMO-ETV AB