r

Typserie KDL

<<tillbaks

 

1-fas kommuterings drossel

IP-00 för inbyggnad

 

50-60 Hz,  max omgivningstemp. 40°C

 

Tillämpade tillverkningsnormer:

Broschyrblad

IEC  61558-2-20,  IEC 289

 

 

lågprofil utförande

Erforderliga uppgifter för beräkning:

plint alternativt kabelskor

Induktans (L) i H

beroende på data.

Ström ( I ) i Amp.

 

     Typ /       byggstorlek Strömområde Amp A B C D E F ca Slits Vikt kg
KDL-7 A Tillverkas i stående utförande se typserie KDS
KDL-9 A "
KDL-15 A "
KDL-25 A "
KDL-50 A 0...35 102 66 70 95 52 - 5 1,25
KDL-75 A

KDL-75 B

0...30

31 - 40

110 71 70

80

105 56 -

-

6 1,5
KDL-100 A

KDL100 B

0...28

29 - 40

110 71 84

95

105 56 -

-

6 1,9
KDL-125A

KDL-125B

KDL-125 C

KDL-125 D

0...23

24 - 40

på förfrågan

på förfrågan

123 81 75

85

-

-

115 64 -

-

125

140

6 2,2
KDL-150 A

KDL-150 B

KDL-150 C

KDL-150 D

0...23

24 - 40

på förfrågan

på förfrågan

123 81 85

95

-

-

115 64 -

-

135

150

6 2,7
KDL-200 A

KDL-200 B

KDL-200 C

KDL-200 D

0...21

22 - 40

på förfrågan

på förfrågan

155 102 85

90

-

-

145 80 -

-

135

150

7 3,3
KDL-250 A

KDL-250 B

KDL-250 C

KDL-250 D

0...21

22 - 40

på förfrågan

på förfrågan

155

102 96

100

-

-

145 80 -

-

145

160

7 4,2
KDL-300 A

KDL-300 B

KDL-300 C

KDL-300 D

0...20

21 - 40

på förfrågan

på förfrågan

155 102 107

112

-

-

145 80 -

-

155

170

7 5,1
KDL-360 A

KDL-360 B

KDL-360 C

KDL-360 D

0...20

21 - 40

på förfrågan

på förfrågan

155 102 116

120

-

-

145 80 -

-

165

180

7 5,9
KDL-500 A

KDL-500 B

KDL-500 C

KDL-500 D

0...20

21 - 40

på förfrågan

på förfrågan

190 127 115

115

-

-

176 100 -

-

135

150

7 7,8
KDL-700 A

KDL-700 B

KDL-700 C

KDL-700 D

0...18

19 - 35

på förfrågan

på förfrågan

190 127 130

130

-

-

176 100 -

-

180

195

7 9,9
KDL-1000 A

KDL-1000 B

KDL-1000 C

KDL-1000 D

0...17

18 - 30

på förfrågan

på förfrågan

224 152 135

150

-

-

210 120 -

-

185

200

7 14,3
KDL-1200 A

KDL-1200 B

KDL-1200 C

KDL-1200 D

0...17

18 - 30

på förfrågan

på förfrågan

225 152 150

165

-

-

210 120 -

-

200

215

7 17,2
KDL-1400 A

KDL-1400 B

KDL-1400 C

KDL-1400 D

0...17

18 - 30

på förfrågan

på förfrågan

225 152 165

180

-

-

210 120 -

-

215

230

7 20,4
                   

Beräkningsformel:

Följande formel kan användas som tumregel för beräkning av drosseln ungefärliga storlek:  (i formeln anges induktansen i H)

  I² x 314 x L

 =  byggstorlek

 

 

2

   

 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar

TRAMO-ETV AB  SE-241 92  ESLÖV  SWEDEN    tel.+46 413 541210,  fax.+46 413 541195

© All rights reserved to TRAMO-ETV AB