Typserie KDS

<<tillbaks

 

1-fas kommuterings drossel   

IP-00 för inbyggnad

 

50-60 Hz,  max omgivningstemp. 40°C

 

Tillämpade tillverkningsnormer:

 Broschyrblad

IEC  61558-2-20,  IEC 289

 

 

stående utförande

Erforderliga uppgifter för beräkning:

plint alternativt kabelskor

Induktans (L) i H

beroende på data.

Ström ( I ) i Amp.

 

     Typ /       byggstorlek Strömområde Amp A B C D E F ca Slits Vikt kg
KDS-7 A 0...35 42 55 74 32 32 - 3 0,3
KDS-9 A 0...35 46 55 80 38 34 - 3,6 0,4
KDS-15 A 0...35 55 55 86 44 36 - 3,6 0,5
KDS-25 A 0...35 55 65 86 44 46 - 3,6 0,8
KDS-50 A 0...35 66 66 104 50 45 - 4,8 1,25
KDS-75 A

KDS-75 B

0...30

31 - 40

73 68

78

110

120

56 47 -

-

4,8 1,5
KDS-100 A

KDS-100 B

0...28

29 - 40

73 81

91

110

120

56 60 -

-

4,8 1,9
KDS-125A

KDS-125B

KDS-125 C

KDS-125 D

0...23

24 - 40

på förfrågan

på förfrågan

81 84

94

-

-

122

132

102

102

63 60 -

-

125

140

5,8 2,2
KDS-150 A

KDS-150 B

KDS-150 C

KDS-150 D

0...23

24 - 40

på förfrågan

på förfrågan

81 84

104

-

-

122

132

102

102

63 70 -

-

135

150

5,8 2,7
KDS-200 Tillverkas i lågprofilutförande se typserie KDL
KDS-250
KDS-300
KDS-360
KDS-500
KDS-700
KDS-1000
KDS-1200
KDS-1400
 

Beräkningsformel:

Följande formel kan användas som tumregel för beräkning av drosseln ungefärliga storlek:  (i formeln anges induktansen i H)

  I² x 314 x L  

 =  byggstorlek  

2

 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar

TRAMO-ETV AB  SE-241 92  ESLÖV  SWEDEN    tel.+46 413 541210,  fax.+46 413 541195

© All rights reserved to TRAMO-ETV AB