Typserie TKDL

<<tillbaks

 

3-fas kommuterings drossel

IP-00 för inbyggnad

 

50-60 Hz,  max omgivningstemp. 40°C

 

Tillämpade tillverkningsnormer:

Broschyrblad

IEC  61558-2-20,  IEC 289

 

 

lågprofil utförande

Erforderliga uppgifter för beräkning:

plint alternativt kabelskor

Induktans (L) i H

beroende på data.

Ström ( I ) i Amp.

 

     Typ /       byggstorlek Strömområde Amp A B C D E F ca Slits Vikt kg
TKDL-0,06 A

TKDL-0,06 B

0...16

17...35

120 127 63 80 119 - 6 1,8
TKDL-0,1 A

TKDL-0,1 B

0...16

17...35

120 127 73 80 119 - 6 2,6
TKDL-0,2 A

TKDL-0,2 B

TKDL-0,2 C

0...16

17...33

34...70

150 160 70 100 150 -

-

80

6 3,7
TKDL-0,3 A

TKDL-0,3 B

TKDL-0,3 C

TKDL-0,3 D

0...16

17...33

34...70

71...150

150 160 85 100 150 -

-

80

100

6 5,3

TKDL-0,45 B

TKDL-0,45 C

TKDL-0,45 D

15...32

33...70

71...175

177 187 80 120 176

-

80

100

7 6,2

TKDL-0,6 B

TKDL-0,6 C

TKDL-0,6 D

15...32

33...70

71...175

177

187 90 120 176

-

80

100

7 7,2

TKDL-0,8 B

TKDL-0,8 C

TKDL-0,8 D

15...31

32...70

71...200

208 215 90 140 203

-

80

100

7 10

TKDL-1 B

TKDL-1 C

TKDL-1 D

15...31

32...70

71...200

208 215 110 140 203

-

80

100

7 13,5

TKDL-1,25 B

TKDL-1,25 C

TKDL-1,25 D

17...70

71...200

201...300

240 245 95 160 232

80

100

120

7 15,5

TKDL-1,5 B

TKDL-1,5 C

TKDL-1,5 D

15...70

71...200

201...300

240 245 105 160 232

80

100

120

7 18,5

TKDL-1,75 B

TKDL-1,75 C

TKDL-1,75 D

15...70

71...200

201...300

240 245 115 160 232

80

100

120

7 21,5

TKDL-2 B

TKDL-2 C

TKDL-2 D

15...70

71...200

201...350

300 285 125 270 210

80

100

120

9 25

TKDL-2,8 B

TKDL-2,8 C

TKDL-2,8 D

15...70

71...200

201...350

300 285 140 270 210

80

100

120

9 32
                   

Beräkningsformel:

Följande formel kan användas som tumregel för beräkning av drosseln ungefärliga storlek:  (i formeln anges induktansen i H)

  I² x 0,314 x L x 3

 =  byggstorlek

 

 

2

   

 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar

TRAMO-ETV AB  SE-241 92  ESLÖV  SWEDEN    tel.+46 413 541210,  fax.+46 413 541195

© All rights reserved to TRAMO-ETV AB