Typserie TKDS

<<tillbaks

 

3-fas kommuterings drossel

IP-00 för inbyggnad

 

50-60 Hz,  max omgivningstemp. 40°C

 

Tillämpade tillverkningsnormer:

Broschyrblad

IEC  61558-2-20,  IEC 289

 

 

stående utförande

Erforderliga uppgifter för beräkning:

plint alternativt kabelskor

Induktans (L) i H

beroende på data.

Ström ( I ) i Amp.

 

     Typ /       byggstorlek Strömområde Amp A B C D E F G ca Slits Vikt kg
TKDS-0,06 A

TKDS-0,06 B

0...16

17...35

120 75 125 102 67 48 - 7 1,8
TKDS-0,1 A

TKDS-0,1 B

0...16

17...35

120 85 125 102 67 58 - 7 2,6
TKDS-0,2 A

TKDS-0,2 B

TKDS-0,2 C

0...16

17...33

34...70

150 85 150

 

127 80 56 -

-

80

7 3,7
TKDS-0,3 A

TKDS-0,3 B

TKDS-0,3 C

TKDS-0,3 D

0...16

17...33

34...70

71...150

150 100 150 127 80

71

-

-

80

100

7 5,3

TKDS-0,45 B

TKDS-0,45 C

TKDS-0,45 D

15...32

33...70

71...175

177 95 175 152 90 65

-

80

100

7 6,2

TKDS-0,6 B

TKDS-0,6 C

TKDS-0,6 D

15...32

33...70

71...175

177

105 175 152 90 75

-

80

100

7 7,2

TKDS-0,8 B

TKDS-0,8 C

TKDS-0,8 D

15...31

32...70

71...200

208 105 200 177 110 71

-

80

100

7 10

TKDS-1 B

TKDS-1 C

TKDS-1 D

15...31

32...70

71...200

208 123 200 177 110 89

-

80

100

7 13,5

TKDS-1,25 B

TKDS-1,25 C

TKDS-1,25 D

17...70

71...200

201...300

240 113 225 202 130 80

80

100

120

7 15,5

TKDS-1,5 B

TKDS-1,5 C

TKDS-1,5 D

15...70

71...200

201...300

240 123 225 202 130 90

80

100

120

7 18,5

TKDS-1,75 B

TKDS-1,75 C

TKDS-1,75 D

15...70

71...200

201...300

240 133 225 202 130

100

80

100

120

7 21,5

TKDS-2 B

TKDS-2 C

TKDS-2 D

15...70

71...200

201...350

300 115 310 255 160 76

80

100

120

9 25

TKDS-2,8 B

TKDS-2,8 C

TKDS-2,8 D

15...70

71...200

201...350

300 130 310 255 160 92

80

100

120

9 32
                     

Beräkningsformel:

Följande formel kan användas som tumregel för beräkning av drosseln ungefärliga storlek:  (i formeln anges induktansen i H)

  I² x 0,314 x L x 3

 =  byggstorlek

 

 

2

   

 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar

TRAMO-ETV AB  SE-241 92  ESLÖV  SWEDEN    tel.+46 413 541210,  fax.+46 413 541195

© All rights reserved to TRAMO-ETV AB