Definition av skyddsgrader

 

--Skyddsgraderna gäller beläggning för material avsedda för låg- --För att ange skyddsgrad används bokstäverna
  och medelspänning (till 1000V och 1500V) definierade av den   IP följda av 2 siffror.
  franska normen NF C 20-010 och DIN 40050.  
Första siffran, skydd mot fasta kroppar Andra siffran, skydd mot vätskor

IP

 

  Test

IP

  Test
0

Inget skydd 0

Inget skydd
1

N

  1

 
   
Skydd mot fasta kroppar Skydd mot lodrätt
större än 50 mm, (ex.: ofrivillig fallande vattendroppar
beröring med handen (kondensering)
   
             
2

J

  2

 
   
Skydd mot fasta kroppar Skydd mot vattendroppar
större än 12 mm som faller med högst 15° från
(ex.: ett finger) lodlinjen
   
3

  3

 
   
Skydd mot fasta kroppar Skydd mot vatten och regn
större än 2,5 mm som faller med högst 60° från
(verktyg, trådar) lodlinjen
   
   
4

  4

 
   
Skydd mot fasta kroppar  
större än 1 mm Skydd mot vatten som sköljs
(små verktyg, små trådar) från godtyckligt håll
   
5

  5

 
   
Skydd mot damm  
(ingen skadlig avlagring) Skydd mot vattenstrålar från
  alla håll
   
6

  6

 
   
   
Fullständigt skydd mot damm Skydd mot störtsjöar
   
7

 
 
Skydd vid neddoppning
8

 
Skydd vid längre nedsänkning
under tryck
 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar

TRAMO-ETV AB  SE-241 92  ESLÖV  SWEDEN    tel.+46 413 541210,  fax.+46 413 541195

© All rights reserved to TRAMO-ETV AB