Normer

TRAMO-ETVs produkter tillverkas med hög kvalité på ingående material och komponenter.
Vi håller oss naturligtvis alltid uppdaterade och tillverkar enligt de senaste gällande normerna.
ÖKADE KRAV  - HÖG SÄKERHET - MAXIMAL OPTIMERING - DRIFTSSÄKERHET
Allt självklara ingredienser i vår tillverkning och anpassning till senaste standard.

Vår tillverkning sker enligt följande Normer:

Fulltransformatorer

IEC 61558-2-6 Safety isolating transformer upp t.o.m 50 V sekundärspänning
  Gäller för: 1-fas  max  10 kVA  
  3-fas  max  16 kVA  
IEC 61558-2-4 Isolating transformers över 50 V sekundärspänning
Gäller för: 1-fas  230//230 V  t.o.m 25 kVA 1 primär / 1 sekundär
IEC 61558-2-1 Separating transformers
  Gäller för: Transformatorer som inte faller in under -4 eller -6 enligt ovan
med följande effekter:
1-fas  t.o.m  1 kVA
3-fas  t.o.m  5 kVA
IEC 60076 Power transformers
Gäller för: Normalt i övriga fall
1-fas  f.o.m  1 kVA
3-fas  f.o.m  5 kVA

Likspänningsaggregat

IEC 61558-2-6 Safety isolating transformer upp t.o.m 50 VDC utspänning
Gäller för: 1-fas  max  10 kVA
3-fas  max  16 kVA
IEC 61558-2-1 Separating transformers över 50 VDC utspänning
Gäller för: utan effektbegränsning

Autotransformatorer (spar)

IEC 61558-2-13 Autotransformers
Gäller för: 1-fas fastställd max kärnstorlek 2kVA (max effekt  20 kVA)
3-fas fastställd max kärnstorlek 10kVA (max effekt 100 kVA)
IEC 60076 Power transformers
Gäller för: Över ovanstående värden

Drosslar (reaktorer)

IEC 61558-2-20
Gäller för: 1-fas  max   2 kVAr
3-fas  max 10 kVAr
IEC 289
Gäller för: Över ovanstående värde

Vi förbehåller oss rätten till ändringar

TRAMO-ETV AB  SE-241 92  ESLÖV  SWEDEN    tel.+46 413 541210,  fax.+46 413 541195

© All rights reserved to TRAMO-ETV AB