DROSSEL / REAKTOR

TRAMO-ETV AB

 

En drossel eller reaktor som det också heter, består av

en koppartrådsspole antingen med eller utan järnkärna och

fungerar som en induktiv reaktans. Drosslar används normalt

för att begränsa eller utjämna ström eller för att skapa reaktiv effekt.

 

I luftlindade (dvs. utan järnkärna) drosslar går magnetflödet helt genom

luften, vilket ger en exakt induktans som är oberoende av strömvärdet.

luftlindade drosslar används främst vid högre frekvenser som t.ex. i

delningsfilter till högtalarsystem.

 

Om man vill ha en större induktans än vad man kan uppnå med en

luftlindad drossel, utrustar man drosseln med något ferromagnetiskt

kärnmaterial. Detta innebär tyvärr samtidigt att man får viss

olinjäritet på induktansvärdet när strömmen förändras samt

att drosseln måste konstrueras för att tåla ev. överströmmar

som annars kan mätta kärnan. I industriella sammanhang

är järnkärnedrosseln den klart dominerande typen.

 

Konstruktionen på drosseln är i princip samma som för

transformatorn. En lindning av koppartråd

runt en järnkärna.

Drosseln skiljer sig dock på en viktig

punkt och det är det luftgap som krävs

i järnkretsen. Utan detta luftgap

förekommer risk för att kärnan går i

mättning, samtidigt som det krävs

för att definiera induktansvärdet.

Luftgapets storlek anpassas efter

strömstyrka, lindningsvarv och

mättningen i järnkärnan för att erhålla rätt induktans och egenskaper.

 

Det finns många typer av drosslar men de två grundtyperna för 50Hz är:

Glättningsdrosslar och Kommuteringsdrosslar.

 

Glättningsdrosslar används t.ex. i likriktarsammanhang tillsammans

med en kondensator för att minska rippelspänningen på likströms-

sidan i ett sk LC-filter.

Vid drift av likspänningsmotorer skyddar drosseln kolen för strömrusning

och gnistbildning.

För att konstruera en glättningsdrossel krävs följande uppgifter:

Ett strömvärde (i Ampere)

En induktans i Henry, uppges oftast mH

Rippelströmmens värde om denna är känd eller användningsområde.

 

Rekommenderade Tramo-ETV modeller : GDS och GDL

 

Kommuteringsdrosslar används t.ex. för att höja linjeimpedansen och för att

utjämna strömmens övertonshalt vid olika typer av tyristordrifter.

Drosslarna kan konstrueras både 1-fas och 3-fas utförande.

För att konstruera kommuteringsdrosslar krävs följande uppgifter:

Ett strömvärde (i Ampere)

En induktans i Henry, uppges oftast mH

Strömmens övertonsinnehåll om detta är känt eller användningsområde.

 

Rekommenderade Tramo-ETV modeller : KDS , KDL , TKDS , TKDL .

 

Vi på TRAMOETV hjälper dig, och om det behövs vägleder dig i ditt val av drossel

RÄTT SPÄNNING   -   I RÄTT TID   -   TILL RÄTT PRIS