TRAMOETV AB tillverkar och marknadsför transformatorer, likspänningsaggregat och drosslar

FÖRETAGET

Transformator      -      Likspänningsaggregat      -      Drossel

 

Välkommen till TRAMO-ETV

 

AFFÄRSIDÉ FÖR TRAMO-ETV

"TRAMOETVs affärsidé är att erbjuda våra kunder elektrotekniska produkter inom produktområdet transformatorer.

Vi konkurrerar med "skräddarsydda" produkter av hög kvalitet, korta tillverkningsserier samt snabba leveranser,

enligt kundens specificerade behov."

Välkommen på besök

Vägbeskrivning >>>

TRAMO-ETV, har 25 anställda och omsätter ca 30 miljoner kronor per år

Företaget har huvudkontor och tillverkning i Eslöv i mellersta Skåne.

 

VÅR PERSONAL

 

 

Många med väldigt lång anställningstid representerar en enorm yrkeskunskap.

 

Ni kan känna Er trygga i kontakten med TRAMO-ETV.

 

PRODUKTIONEN

 

TRAMO-ETV har totalt ca 2500 m² produktions- och lagerutrymme vilket ger oss

 

möjlighet att hålla ett rejält råvarulager och bra produktionsberedskap för snabba

 

leveranser. Ett mycket omfattande färdigvarulager,  många E-nr satta artiklar

 

står  till Ert förfogande.

   

Specialtillverkning av kundanpassade varianter, provutrustningar, reglerutrustningar

   

etc.tillhör också vår styrka.

TRAMO-ETV har tilldelats trippel-A för högsta kreditvärdighet i

Soliditets kreditrating system

 

TEKNIKAVDELNINGEN

 

Har till sitt förfogande  avancerade beräkningsprogram och provutrustningar,

som tillsammans med våra teknikers långa erfarenhet av arbete med transformatorer

garanterar Er optimerade och högkvalitativa produkter.

VÅRA KUNDER FINNS I HELA VÄRLDEN

TRAMO-ETVs produkter ingår i många utrustningar och finns i drift i de flesta

länder i hela världen.

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 

 

 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar

TRAMO-ETV AB  SE-241 92  ESLÖV  SWEDEN    tel.+46 413 541210,  fax.+46 413 541195

© All rights reserved to TRAMO-ETV AB