TRAMO-ETV ERBJUDER ETT BRETT TRANSFORMATOR SORTIMENT

TRAMO-ETV AB

 

Transformator är en elektromagnetisk komponent, fungerar enligt

induktionsprincipen och kräver en växelspänning för att fungera.

En transformator består av en järnkärna samt en spole med lindade varv av

isolerad koppartråd och omvandlar i korthet en spänning till en annan.

Lindningen som matar järnkärnan kallas normalt för primärlindning och

utgångslindningen för sekundärlindning.

 

En enkel teorilektion:

Antalet lindningsvarv i en transformator betecknas normalt N1 och N2.

När primärlindningen (N1) ansluts till en spänning U1 uppstår ett växelflöde,fi,

i järnkärnan. Enligt induktionslagen beror flödet i kärnan på hur hög växelspänning

man har på lindningen, per lindningsvarv.

I sekundärlindningen induceras då en spänning U2 med samma frekvens.

Vilken spänning man får beror på vilket N2 man valt.

Om N1 och N2 är lika, blir U2 och U1 lika enligt teorin.

Verkligheten är inte lika enkel, här måste man ta hänsyn till de förluster

som uppstår i transformatorn vid transformeringen av spänningen.

Effektförlusterna, som uppstår vid all överföring av energi, ligger på

ungefär på 1-2 % av överförd energi för de lite större transformatorerna.

 

Användningsområde:

Transformatorer används i många olika sorters applikationer.

 

Några exempel:

 

Små transformatorer i Signalsystem, leksaker, förstärkare, TV-apparater, batteriladdare.

 

Mellanstora transformatorer i Verktygsmaskiner, apparatskåp,

styr och reglerutrustningar, UPSer, anpassningstransformatorer.

 

Stora krafttransformatorer i Elnätet (distributionstransformator), kraftstationer,

anpassningstransformatorer inom industrin.

 

Full-, Skilje-, Skydds- eller isoler transformatorer:

Består av galvaniskt skilda primär- och sekundärlindningar. Sekundärsidan skapar då

ett nytt system vilket är oberoende av eventuella jordfel på matningssidan.

Detta är den vanligaste typen av transformator

 

TRAMO-ETVs transformator typer heter: OFS, OFL, VF/GF, TOFS, TVF/TGF

 

Auto-, Spar transformatorer:

Består av en gemensam lindning där både primär- och sekundäruttagen finns.

Fördelen med denna typ av transformator är att spänningsförhållandet styr dimensioner och vikt.

Har man en liten skillnad mellan primär- och sekundärspänningen får man en mindre

transformator även vid stora effekter. Nackdelen är att ev. jordfel som uppstår på

primärsidan (det matande nätet) inte elimineras mot sekundärsidan vilket då kan vara en säkerhetsrisk.

Den får alltså inte användas där föreskrifterna kräver separata lindningar.

 

TRAMO-ETVs autotransformator typer heter: OSS, OSL, VS/GS, TOSS, TOSL, TVS/TGS

 

 

 

 

Transformatorn uppfanns 1831 av Michael Faraday och förekommer idag överallt i vår omgivning

Vi på TRAMOETV hjälper dig, och om det behövs vägleder dig i ditt val av transformator

RÄTT SPÄNNING   -   I RÄTT TID   -   TILL RÄTT PRIS