1-fas transformator,  kapslad          

   

Typserie  VF/ GF

VF/GF
1-fas transformatorer med
kundanpassade spännings-
omsättningar.
Kapslade IP-23
Högre skyddsform utföres på begäran.

Typserie TFP

 

 

Flyttbara skyddstransformatorer

230 / 115 VAC

Vi förbehåller oss rätten till ändringar

TRAMO-ETV AB  SE-241 92  ESLÖV  SWEDEN    tel.+46 413 541210,  fax.+46 413 541195

© All rights reserved to TRAMO-ETV AB