3-fas fulltransformatorer

Stående utförande Lågprofil utförande Kapslade IP-23
Typserie TOFS Typserie TOFL Typserie TVF/TGF

 

Högre skyddsform utföres på begäran

SPECIALTILLVERKNING:

Många kunddesignade transformator varianter, provutrustningar, reglerutrustningar etc. har vi tillverkat genom åren

Kom med önskemål och förslag så gör vi vad vi kan för att hjälpa ER.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar

TRAMO-ETV AB  SE-241 92  ESLÖV  SWEDEN    tel.+46 413 541210,  fax.+46 413 541195

© All rights reserved to TRAMO-ETV AB