Ringkärnetransformatorer

 

Allmänna data:

 

Max omgivningstemperatur 40°

   

Tillämpade tillverkningsnormer:

 

IEC 61558-2-4 alt. IEC 61558-2-6

 

 

Fria uttagsändar normalt 200 mm

 

 

Monteringsdetaljer:

 

Levereras med 1 st metallrondell och

 

 

2 st gummiplattor

 

Broschyrblad

Många varianter kundanpassas och konstrueras på förfrågan.

 

 

Effekt Spänningsfall % Förluster Ytter diameter mm Inner diameter mm Höjd  mm Vikt  kg
Belastning Tomgång
10VA < 20 2,1W 0,4W 54 30 26 0,3
  20VA   < 20 5,6W 0,3W 63 19 28 0,3
30VA < 20 6,1W 0,6W 67 34 35 0,5
  50VA  < 20 8,7W 0,6W 72 26 43 0,6
 60VA < 20 12,1W 1W 70 33 45 0,75
   80VA  < 15 13,7W 0,9W 78 26 47 0,9
  100VA  < 15 16,9W 1,1W 92 34 48 1,1
  120VA  < 15 18,3W 1,4W 89 36 52 1,4
  160VA  < 12 23,4W 1,8W 99 36 52 1,8
   200VA  < 11 24,1W 2,1W 108 36 52 2,1
  250VA  < 10 25,3W 2,3W 110 38 60 2,3
  300VA  < 10 28,7W 2,7W 112 38 66 2,7
400VA < 9 30,5W 5,7W 114 48 72 3,5
500VA < 7 30W 5,8W 130 63 76 4,1
630VA < 6 40W 6,2W 155 76 71 5,6
800VA < 5 34,1W 9,6W 162 76 78 7
1000VA < 5 41,6W 11,7W 166 76 83 8
1500VA < 5 51W 14,6W 186 80 100 11,4
2000VA < 5 60W 20W 198 90 118 15
2500VA < 5 65W 23W 226 100 110 18

 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar

TRAMO-ETV AB  SE-241 92  ESLÖV  SWEDEN    tel.+46 413 541210,  fax.+46 413 541195

© All rights reserved to TRAMO-ETV AB