Transformator Akuten

 

    D R I F TS  S T O P P   ? ?

 

 

Har du fått haveri eller på något sätt ett akut

 

behov av någon produkt ?

 

Ring omgående. . ) . ) . ) . ) . ) . ). ) . ) . ) . ) . ) . )

 

Vi gör vad vi kan för att hjälpa ER.

 

Faktorer som storlek, materialtillgång och

 

beläggning spelar förstås roll men,

 

Möjligheten kan finnas att leverera

 

nästkommande dag.

 

Tveka inte, Tag kontakt

 

Tel. 0413-54 12 10

 
   

Vi förbehåller oss rätten till ändringar

TRAMO-ETV AB  SE-241 92  ESLÖV  SWEDEN    tel.+46 413 541210,  fax.+46 413 541195

© All rights reserved to TRAMO-ETV AB