Image

Globala Mål

Vi på Tramo ETV arbetar ständigt med att förbättra oss, inte bara när det gäller kvaliteten på våra produkter, utan även gällande vår arbetsplats och hur vi som företag kan hjälpa till att förbättra vår omvärld, både på ett miljömässigt och personligt plan.

Det är därför som vi stöttar och försöker följa de Globala Målen som är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Den finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • Att främja fred och rättvisa
  • Att lösa klimatkrisen

De färgade symbolerna nedan är de som vi på Tramo ETV till en början lägger extra stor vikt på. Klicka på respektive bild för att läsa mer om våra mål och ansvarstaganden.

Du kan läsa mer om vårt arbete med de globala målen i vår COP Report 2022 • (1,12 MB)

Image
Image
Image
Image
Jämställhet
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image