Filter i världsklass

Filter från Tramo ETV

TRAMO ETVs filterlösningar kundanpassas utifrån behov. Beroende på applikation och vilka krav som ska uppnås tar vi fram lämplig konstruktion vare sig det är LCL-filter, övertons-filter, du/dt-filter eller sinus-filter.  
 
För arbetsområden där det inte räcker med bara en induktor, skräddarsyr vi så att era problem i anläggningen försvinner.   
 
TRAMO ETV har som mål att förbättra el-kvalitén i din anläggning. På nätsidan för att dämpa övertoner och störningar. Samt på motorsidan för att skydda motorisoleringen, reducera motorljud samt att minska högfrekvent elektromagnetiskt brus i motorkablarna.

Filtertyper

 • Övertons-filter
 • LCL-filter
 • LC-filter
 • Du/dt-filter
 • Sinus-filter

Typiska användningsområden

 • Dämpa övertoner
 • Minska störningar
 • Skydda motorisoleringen
 • Reducera motorljud
 • Reducera högfrekvent elektromagnetiskt brus i motorkabel
 • Reducera derivatan på pulserna vid motorterminalerna.
Trafoakuten
Vi hjälper dig när det är extra bråttom
Transformatorförfrågan
Vi återkommer med ett snabbt svar
Induktorförfrågan
Även induktorer med speciella specifikationer
Support
Vi är med dig under hela transformatorns livscykel
Input your text here! The text element is intended for longform copy that could potentially include multiple paragraphs.