Tramo ETV tillverkar och levererar Filter i världsklass

Filter förbättrar din elkvalitet

Allt eftersom våra elnät blir mindre stabila, blir frågan om elkvalitet alltmer viktig. Samtidigt som generatorkraft börjar få sällskap av solceller och vindkraft, ökar också elektronikanvändningen i den elektriska källan. Tillsammans med olika typer av spänningsomvandling, med hjälp av converters och frekvensstyrda motorer, så ökar problemen kring elkvalitén. Över hela elnätet finns komponenter som stör den optimala sinusvågen vi är ute efter. Det skapas transienter, övertoner, reaktiv effekt som bidrar till fasförskjutning, flicker, oscillation och spänningsvariationer. Alla dessa problem ger oss obalans i elnätet. 

TRAMO ETV är tillverkare av kundspecifika filter, anpassade utifrån speciella behov och var i kedjan åtgärden behöver sättas in. Beroende på applikation och vilka krav som ställs, tar vi fram lämplig konstruktion. Vi har en bred palett med LCL-filter, övertons-filter, du/dt-filter eller sinusfilter till vårt förfogande.   
 
För arbetsområden där det inte räcker med bara en induktor, skräddarsyr vi våra filter så att samtliga problem i anläggningen försvinner. Denna passiva lösning bearbetar problemet på ett mer kostnadseffektivt sätt, jämfört med exempelvis en ADF eller en Active Front End lösning.    
 
TRAMO ETV har som mål att förbättra och optimera elkvalitén i din anläggning. På nätsidan för att dämpa övertoner och störningar. På motorsidan skyddar ett sinusfilter isoleringen, reducerar motorljud och minskar högfrekvent elektromagnetiskt brus i motorkablarna. 

Filtertyper

 • Övertonsfilter
 • LCL-filter
 • LC-filter
 • Du/dt-filter
 • Sinusfilter

Typiska användningsområden

 • Dämpning av övertoner
 • Minskning av störningar
 • Skydd för motorisoleringen
 • Reducering av motorljud
 • Reducering av högfrekvent elektromagnetiskt brus i motorkabel
 • Reducering av derivatan på pulserna vid motorterminalerna.
Dokumentarkiv
Datablad, manualer, broschyrer m.m.
Trafoakuten
Vi hjälper dig när det är extra bråttom
Transformatorförfrågan
Vi återkommer med ett snabbt svar
Induktorförfrågan
Även induktorer med speciella specifikationer
Support
Vi är med dig under hela transformatorns livscykel