TRAMO ETV

Tramo ETV har sitt huvudkontor och sin tillverkning i Eslöv i mellersta Skåne.

Viljan att skapa ett mer hållbart samhälle genom att ställa om till mer effektiva energilösningar gör att elektrifieringen går på högvarv. Detta ställer höga krav på den teknik och de leverantörer som ska göra omställningen möjlig. TRAMO ETV har levererat kvalitetsprodukter inom el-teknik under snart 50 år. Under dessa år har vi utvecklat en unik erfarenhet och kompetens som värdesätts av våra namnkunniga och återkommande kunder runtom i Norden.

Vårt företag levererar transformatorer, reaktorer och service av högsta kvalitet (med ISO 9001 certifiering). Vi erbjuder även stor flexibilitet genom våra kundspecifika och anpassade lösningar. Vår framgång bygger på tillgänglighet, hög kompetens, korta leveranstider och konkurrenskraftiga priser.

Våra kunder sätter stort värde på att vi alltid väljer en kombination av snabba och miljövänliga transportvägar för våra leveranser. Vår tillverkning och vår omfattande lagerhållning sker i Sverige vilket gör att vi kan garantera leverans inom 24 timmar.

Vi förbereder oss just nu för vår kommande miljöcertifiering enligt ISO 14002 vilket gör att vi ytterligare kommer att utveckla och ännu mer förfina vår redan gedigna miljöhandbok.

Global försäljning med lokal utgångspunkt
Tramo ETV är känt för att vara ett av de fåtal företag som klarar av att hantera såväl små som stora serier av unikt designade lösningar. Dessutom med korta leveranstider.

Vi är globala, men vårt huvudfokus ligger på leveranser till de norra delarna av Europa där vi är leverantörer till några av de största branscherna. Dessa vädersätter vår kunskap, erfarenhet och enastående kundservice.

Tillverkningen sker i Tramo ETVs transformatorfabrik i Eslöv, Sverige
Med vår anläggning i södra Sverige erbjuder vi effektiva leveranser till våra kunder i norra Europa.

Hela vår fabrik drivs enbart med förnyelsebar energi och den senaste värmetekniken, vilket gör vårt koldioxidavtryck väldigt litet. Vi prioriterar lokala leverantörer för att undvika onödigt långa transporter.

Placeholder Image

Vi är välkända för vår flexibilitet och intelligenta koncept som stöder våra kunder att göra konkurrenskraftiga produkter i olika applikationer som t.ex.

Image

Värmepumpar

HVAC

Image

Ventilatorer

Hälso- & sjukvård

Image

Solenergi

Solinvertrar
Image

Fordonsladdare

Image

Mat & Dryck

Maskiner för livsmedels-industrin

Image

Röntgen

Sjukvård & Industri

Image

Kraftproduktion

Gas- & Ångturbiner
Image

FRO

Frekvens-omriktare