Image

Vision

Vi skall vara en leverantör av skräddarsydda transformatorer och induktorer för alla typer av applikationer, befintliga som nya, med fokus på elektrifiering. Vi skall också vara ett lokalt alternativ för att förbättra förutsättningarna till ett hållbart samhälle.

Mission

Vi skall vara den bästa och snabbaste leverantören av skräddarsydda transformatorer och induktorer i norra Europa.

Kundvärden

Enkelhet - vi anses vara mycket enkla att samarbeta med och har stor erfarenhet av en mängd olika applikationer, något som alla våra kunder har stor nytta av.

Flexibilitet - genom vår mycket flexibla produktionsprocess har vi möjlighet att tillmötesgå de flesta kundspecifika önskemålen i både små och stora serier.

Snabbhet - kunder som är i behov av snabba leveranser hanterar vi genom vår akuttjänst ”Trafoakuten”. Vi har stora lager av material och kan därför leverera avancerade produkter på väldigt kort tid.

Ansvar - genom att erbjuda svensktillverkade transformatorer och induktorer kan vi hjälpa bolag i norra Europa med unika komponenter inom elektrifiering och förnyelsebara energikällor för ett mer hållbart samhälle.