Vi erbjuder våra kunder elprodukter i världsklass.

Transformatorer

På TRAMO ETV specialiserar vi oss på transformatorer och induktorer för marin och tung industri samt flertalet specialapplikationer. Vårt produktsortiment av lågspännings-transformatorer är väldigt brett och sträcker sig från 15 VA upp till 200kVA.

Vi har även ett brett utbud av olika tillbehör som kan väljas inklusive förmagnetiseringssystem, startenheter för fläktmotor eller extra lindningar för hjälpkraft.

TRAMO ETVs transformatorer är alltid konstruerade och levererade för direkt installation och användning. Alla våra transformatorer är byggda enligt SS-EN IEC 60076-11.

Läs mer om våra transformatorer

Induktorer

TRAMO ETV är den nordiska marknadsledaren inom induktorer och störbegränsare. Vår produktportfölj är bred i sitt utbud och tillhandahåller induktorer alltifrån några få kilogram och kilowatt till den övre gränsen som ligger på runt 1000 A. Vi har också lång erfarenhet av både luft- och vätskekylningsteknik.

TRAMO ETVs drosselprogram passar utmärkt vid exempelvis frekvensomriktardrift, motordrift, UPS:er samt där störningar kan uppstå vid in- och urkoppling med för höga spänningstoppar.

TRAMO ETVs induktorer är alltid optimerade efter kundens specifikationer. Dessutom är de designade för att klara kontinuerlig drift och byggda för att tillgodose extremt högt ställda krav på tillförlitlighet. Våra konstruktörer står till förfogande och hjälper till att vägleda våra kunder när så behövs.

Läs mer om våra induktorer och drosslar

Filter

TRAMO ETVs filterlösningar kundanpassas utifrån behov. Beroende på applikation och vilka krav som ska uppnås tar vi fram lämplig konstruktion vare sig det är LCL-filter, övertons-filter, du/dt-filter eller sinus-filter.

För arbetsområden där det inte räcker med bara en induktor, skräddarsyr vi så att era problem i anläggningen försvinner.

TRAMO ETV har som mål att förbättra el-kvalitén i din anläggning. På nätsidan för att dämpa övertoner och störningar. Samt på motorsidan för att skydda motorisoleringen, reducera motorljud samt att minska högfrekvent elektromagnetiskt brus i motorkablarna.

Läs mer om våra filter
Trafoakuten
Vi hjälper dig när det är extra bråttom
Transformatorförfrågan
Vi återkommer med ett snabbt svar
Induktorförfrågan
Även induktorer med speciella specifikationer
Support
Vi är med dig under hela transformatorns livscykel