Tramo ETV tillverkar Induktorer i världsklass

Leverantör av Induktorer för industrin

Vare sig du kallar dem Induktor, Drossel, Reaktor eller Choke, så handlar det om samma sak – förbättrad elkvalitet. Eftersom det råder en viss begreppsförvirring på området, så väljer vi för tydlighetens skull att i följande text kalla dem Induktorer.

TRAMO ETV är en ledande nordisk leverantör av induktorer och störbegränsare för industrin. Med tillverkning i södra Sverige kan vi erbjuda korta och snabba leveranser. Vår breda produktportfölj erbjuder induktorer i storlekar från några få kilogram och kilowatt till den övre gränsen som ligger på runt 1000 A. Vi har även lång erfarenhet av både luft- och vätskekylningsteknik. 

TRAMO ETVs induktorer passar utmärkt vid exempelvis frekvensomformardrift (FRO-drift), motordrift, UPS:er samt där störningar kan uppstå vid in- och urkoppling med för höga spänningstoppar. 

TRAMO ETVs induktorer tillverkas i Sverige och de är alltid optimerade efter kundens specifikationer. De är designade för att klara kontinuerlig drift och byggda för att tillgodose extremt högt ställda krav på tillförlitlighet. Våra konstruktörer står alltid till förfogande och hjälper till att vägleda dig som kund. Vi erbjuder 3D-ritningar så ni enkelt kan integrera våra produkter i era system – redan på ritningen. 

Induktorer – för ren elkvalitet

Det som är kännetecknande för en induktor är hur lindningen av koppartråd runt järnkärnan kan varieras och anpassas. För varje given applikation designas induktorn så att den håller de krav som ställs både rent elektriskt och mekaniskt. Vad som oftast eftersträvas är att trycka ned 5:e och 7:e övertonen i anläggningar på industrier där övertonsinnehållet är för högt. Det kan handla om att sätta induktorn ihop med olika typer av converters eller frekvensstyrda motorer. Produkter som använder sig av likström innehåller ofta en så kallad glättningsinduktor. Denna hjälper till att glätta vågformen och plockar bort det sista av rippelströmmen.  

Induktortyper

 • AC-induktorer (även kallade drossel, reaktor, choke)
 • DC-induktorer (även kallade drossel, reaktor, choke)
 • ECOchoke (med det unika kärnmaterialet SM2 C™ känt för låga förluster)
 • Induktorer (våra induktorer är även designade i flertalet kärnmaterial såsom ferit-, järn-, bladkärna samt nanocrystalline)
 • Kommuteringsdrosslar
 • Glättningsdrosslar
 • Filterdrosslar
 • Startreaktorer
 • Filterdrosslar
 • Faskompenseringsdrosslar
 • Luftlindade drosslar

Typiska användningsområden

 • Induktorer för flertalet frekvenser (TRAMO ETV designar och väljer material utifrån ändamålet)
 • Frekvensomformare (även kallat drives)
 • Kompressorer
 • Elmotorer
 • Fordonsladdare
 • Aktiva filter
 • Passiva filter
 • EMC-filter
 • UPS:er
 • Solinvertrar

Beräkning av induktorer

Beräkningsvägledning

När en induktor överbelastas strömmässigt sker i första hand två saker:

 1. Kärnan går i mättnad
 2. Den blir termiskt överbelastad

En mättad kärna innebär att induktansvärdet sjunker för att vid tillräckligt högt strömvärde bli i princip noll. En termiskt överbelastad induktor kan p.g.a. den höga temperaturen skada induktorns lindning.

En AC-induktor faller i induktans vid överström. Vid ca 1,5 ggr strömvärdet har induktansen sjunkit till ca 60%.

En DC-induktor faller mycket snabbt i induktans vid överström. Redan vid ca 1,3 ggr strömvärdet har induktansen halverats.

Erfoderliga värden för konstruktion av en AC-induktor

 • Ett strömvärde (I) i Ampere
 • En induktans (L) i Henry (anges ofta i mH)
 • Frekvens
 • Önskade egenskaper vid eventuell överström

Och om det är känt:

 • Strömmens övertonsinnehåll
 • Induktorns användningsområde

Följande förutsättningar gäller för våra standardinduktorer

 • Nominell ström i A
 • 50-60 Hz grundfrekvens
 • Övertonsinnehåll av den nominella strömmen:
  5:e övertonen 20%
  7:e övertonen 14 %

Induktansen börjar falla vid nominell ström och har fallit ca 10% vid 1,2 ggr strömvärdet.

Dokumentarkiv
Datablad, manualer, broschyrer m.m.
Trafoakuten
Vi hjälper dig när det är extra bråttom
Transformatorförfrågan
Vi återkommer med ett snabbt svar
Induktorförfrågan
Även induktorer med speciella specifikationer
Support
Vi är med dig under hela transformatorns livscykel