Induktorer i världsklass

Induktorer från Tramo ETV

TRAMO ETV är den nordiska marknadsledaren inom induktorer och störbegränsare. Vår produktportfölj är bred i sitt utbud och tillhandahåller induktorer alltifrån några få kilogram och kilowatt till den övre gränsen som ligger på runt 1000 A. Vi har också lång erfarenhet av både luft- och vätskekylningsteknik.

TRAMO ETVs drosselprogram passar utmärkt vid exempelvis frekvensomriktardrift, motordrift, UPS:er samt där störningar kan uppstå vid in- och urkoppling med för höga spänningstoppar.

TRAMO ETVs induktorer är alltid optimerade efter kundens specifikationer. Dessutom är de designade för att klara kontinuerlig drift och byggda för att tillgodose extremt högt ställda krav på tillförlitlighet. Våra konstruktörer står till förfogande och hjälper till att vägleda våra kunder när så behövs.

Induktortyper

 • AC-induktorer (även kallade drossel, reaktor, choke)
 • DC-induktorer (även kallade drossel, reaktor, choke)
 • ECOchoke (med det unika kärnmaterialet SM2 C™ känt för låga förluster)
 • Induktorer (våra induktorer är även designade i flertalet kärnmaterial såsom ferit-, järn-, bladkärna samt nanocrystalline)
 • Kommuteringsdrosslar
 • Glättningsdrosslar
 • Filterdrosslar
 • Startreaktorer
 • Filterdrosslar
 • Faskompenseringsdrosslar
 • Luftlindade drosslar

Typiska användningsområden

 • Induktorer för flertalet frekvenser (TRAMO ETV designar och väljer material utifrån ändamålet)
 • Frekvensomformare (även kallat drives)
 • Kompressorer
 • Elmotorer
 • Fordonsladdare
 • Aktiva filter
 • Passiva filter
 • EMC-filter
 • UPS:er
 • Solinvertrar

Beräkning av induktorer

Beräkningsvägledning

När en induktor överbelastas strömmässigt sker i första hand två saker:

 1. Kärnan går i mättnad
 2. Den blir termiskt överbelastad

En mättad kärna innebär att induktansvärdet sjunker för att vid tillräckligt högt strömvärde bli i princip noll. En termiskt överbelastad induktor kan p.g.a. den höga temperaturen skada induktorns lindning.

En AC-induktor faller i induktans vid överström. Vid ca 1,5 ggr strömvärdet har induktansen sjunkit till ca 60%.

En DC-induktor faller mycket snabbt i induktans vid överström. Redan vid ca 1,3 ggr strömvärdet har induktansen halverats.

Erfoderliga värden för konstruktion av en AC-induktor

 • Ett strömvärde (I) i Ampere
 • En induktans (L) i Henry (anges ofta i mH)
 • Frekvens
 • Önskade egenskaper vid eventuell överström

Och om det är känt:

 • Strömmens övertonsinnehåll
 • Induktorns användningsområde

Följande förutsättningar gäller för våra standardinduktorer

 • Nominell ström i A
 • 50-60 Hz grundfrekvens
 • Övertonsinnehåll av den nominella strömmen:
  5e övertonen 20%
  7e övertonen 14 %

Induktansen börjar falla vid nominell ström och har fallit ca 10% vid 1,2 ggr strömvärdet.

Trafoakuten
Vi hjälper dig när det är extra bråttom
Transformatorförfrågan
Vi återkommer med ett snabbt svar
Induktorförfrågan
Även induktorer med speciella specifikationer
Support
Vi är med dig under hela transformatorns livscykel
Input your text here! The text element is intended for longform copy that could potentially include multiple paragraphs.