Image

Integritetspolicy för Tramo ETV

De typer av data vi samlar in
Vi samlar in vissa personuppgifter om dig. ”Personliga data” är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig.
Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev, kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, postadress, e-postadress, jobbtitel, bransch samt vilket företag du representerar eller har anknytning till.
I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor kopplat till din yrkesroll och då vi bedömt att du kan vara intresserad av specifik information från oss. Dessa källor kan innefatta köp av dataregister, sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats.

Hur använder vi data vi samlar in och lagrar
Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:

  • Fullfölja avtal.
  • Skicka dig nyhetsbrev och information relevant för vår bransch.
  • Behålla historik om tidigare kontakter vi haft.

Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part.

Skäl för användning av dina personuppgifter
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i denna text använder vi oss av våra lagstadgade rättigheter och skyldigheter när det gäller att skapa eller upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som kontaktperson för din verksamhet, samt att tillgodose myndigheternas krav på dokumentation och arkivering. Vår uppfattning är att vår tillämpning av dessa rättigheter och skyldigheter ligger i linje med den nya dataskyddsförordningen GDPR (Guided Data Protection Regulation), som gäller från den 25 maj 2018.

Hur vi delar informationen vi samlar in
Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer för att kunna utföra våra serviceåtagande och i de fall det krävs, så upprättas personuppgiftsbiträdesavtal.

När du handlar i vår webbutik lagras användaruppgifter och dina inköpsval. Detta för att vi skall kunna följa upp vårt serviceåtagande mot dig som kund. Dock lagras inga personnummer eller kortuppgifter hos oss. Dessa uppgifter hanteras på ett mycket säkert sätt av tredjepartsleverantören för respektive betaltjänst (Stripe, PayPal etc.).

Lagring
Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge vi, på grund av din yrkesroll, bedömer att du kan vara intresserad av information och kontakter från oss.  Du kan när som helst välja att få dina uppgifter strukna och i samband med det så upphör vår databehandling för ovan angivna ändamål, med undantag för det som nämns i följande stycke, och vi tar bort dina personuppgifter från våra register.

Lagring av de uppgifter som krävs för att kunna fullfölja garanti- och andra affärsmässiga avtal och åtaganden kan tas bort först när dessa åtaganden upphör att gälla. Vidare lagras bokföringsunderlag och liknande uppgifter den tid som lagen föreskriver (oftast 7 år) innan de kan tas bort.

Säkerhet
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor. Du har rätt att veta vilka personuppgifter som vi hanterar om dig och kan begära en kopia på dessa. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter. Du har även rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig från våra e-postutskick, såsom nyhetsbrev, med hjälp av en länk nederst i varje utskick. I samband med det så upphör vår databehandling för detta ändamål och vi tar bort dina personuppgifter från detta register.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.

Läs även vår policy för hantering av kakor (cookies) >>>